Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

I OW 136/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy zainicjowanej pismem S. R.