Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GW 14/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-27

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GW 11/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-29

Wniosek Prezydenta Miasta A o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta A a Burmistrzem Miasta B w zakresie potwierdzenia prawa C. U. do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GW 5/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GW 13/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-12

Wniosek Burmistrza A. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem A. a Burmistrzem B. w zakresie potwierdzenia prawa A. A. do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GW 6/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GW 67/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-26

Wniosek Prezydenta Miasta Bytomia w sprawie o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GW 19/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-29

Wniosek Wójta Gminy Zębowice w sprawie potwierdzenia prawa M. M. do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GW 17/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-16

Wniosek Prezydenta Miasta A. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta A. a Burmistrzem Miasta B. w zakresie potwierdzenia prawa A. A. do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GW 30/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-18

Wniosek Prezydenta Miasta Poznania w sprawie potwierdzenia prawa P. T. do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GW 29/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-28

Wniosek Prezydenta Miasta A w sprawie o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
1   Następne >   2