Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GW 25/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-07

Wniosek Marszałka Województwa [...] , nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Marszałkiem Województwa [...] a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie rozpoznania wniosku dotyczącego rozłożenia na raty należności z tytułu kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym nałożonej decyzją [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

II GW 8/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie wniosku o zwrot kosztów stawiennictwa świadka oraz wynagradzania za utracony zarobek

II GW 9/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Wniosek Wojewody Ś. w sprawie z wniosku P. H. o rozłożenie na raty kary porządkowej nałożonej przez Straż Miejską w G.

II GW 29/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-19

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty należności pieniężnej z tytułu wykonania niezbędnych robót zabezpieczających w trybie art. 69 ustawy

II GW 28/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Wniosek w przedmiocie skargi K. T. na działanie starosty i wicestarosty Tatrzańskiego

II GW 27/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Wniosek Wojewody Ł. - Ł. Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Ł. w sprawie rozłożenia na raty kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

II GW 18/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji w przedmiocie umorzenia należności powstałych z tytułu umów zawartych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

II GW 19/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji w przedmiocie umorzenia należności powstałych z tytułu umów zawartych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

II GW 20/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Wniosek w przedmiocie wniosku o zwrot kosztów stawiennictwa świadka oraz wynagrodzenia za utracony zarobek

II GW 21/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Wniosek w przedmiocie skargi na Starostę W.
1   Następne >   +2   5