Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 98/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej wykonania orzeczonego wyrokiem zakazu prowadzenia pojazdów

I OW 164/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do złożenia wniosku o orzeczenie przepadku pojazdu usuniętego z drogi

I OW 162/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wnioskó oraz [...] w sprawie przejęcia pojazdów na rzecz Skarbu Państwa i wypłaty wynagrodzenia za ich przechowywanie

II GW 30/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Wniosek Prezydenta Miasta Płocka o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Starostą Powiatu Wrocławskiego w zakresie rozpoznania wniosku o cofnięcie M. C. uprawnień diagnosty