Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 268/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. Sp. z o.o. w Ż. o przyznanie wynagrodzenia z tytułu zwrotu kosztów usunięcia i przechowywania zabezpieczonych pojazdów

I OW 161/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wykonania postanowienia sądu o przejściu prawa własności pojazdu na rzecz Skarbu Państwa

I OW 152/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T. H. w sprawie przyznania zwrotu wydatków i wynagrodzenia z tytułu dozoru pojazdów usuniętych z drogi

I OW 172/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T. H. w sprawie przyznania zwrotu wydatków i wynagrodzenia z tytułu dozoru pojazdów usuniętych z drogi