Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 351/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku J. K. o przyznanie kosztów dozoru pojazdu i wynagrodzenia za dozór

I OW 266/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. R. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją o zatrzymaniu prawa jazdy

I OW 320/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. K. o przyznanie kosztów dozoru pojazdu i wynagrodzenia za dozór

I OW 352/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku J. K. o przyznanie kosztów dozoru pojazdu i wynagrodzenia za dozór

I OW 184/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej

I OW 312/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku

I OW 314/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku

I OW 176/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. K. o przyznanie kosztów dozoru pojazdu i wynagrodzenia za dozór

I OW 177/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. K. o przyznanie kosztów dozoru pojazdu i wynagrodzenia za dozór