Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 126/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.K. o przyznanie kosztów dozoru pojazdu

I OW 154/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. K. o przyznanie kosztów dozoru pojazdu i wynagrodzenia za dozór