Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 151/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wykonania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych