Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OW 101/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. S. o stwierdzenie nieważności postanowienia Starosty N. , nr [...]

I OW 12/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. K. i M. M. o ustalenie i przyznanie odszkodowania za przejęcie na własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w K. przy ul. [...]

I OW 226/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku D. C. i M. L. o stwierdzenie nieważności decyzji Zarządu Miejskiego Samodzielnego Oddziału Przesiedleńczego nr [...]w sprawie anulowania zezwolenia na użytkowanie gospodarstwa ogrodniczego położonego przy ul. [...] o obszarze [...] ha po Niemcu R. K.

I OW 225/18 - Postanowienie NSA z 2019-06-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w W. , nr [...]

I OW 226/18 - Postanowienie NSA z 2019-06-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w W. , nr [...]

I OW 34/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego

I OW 8/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-10

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie przejęcia na własność państwa gospodarstwa rolnego

I OW 267/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o wznowienie postępowania w sprawie przejęcia na własność Państwa gospodarstwa rolnego