Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 136/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy zainicjowanej pismem S. R.

II OW 106/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.T. w sprawie zakończonej decyzją Prezydenta Miasta Krakowa , nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę

II GW 29/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-19

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty należności pieniężnej z tytułu wykonania niezbędnych robót zabezpieczających w trybie art. 69 ustawy