Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

I OW 231/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania K. P. i H. K. od decyzji Prezydenta Miasta [...] , nr [...]

I OW 12/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. K. i M. M. o ustalenie i przyznanie odszkodowania za przejęcie na własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w K. przy ul. [...]