Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 228/18 - Postanowienie NSA z 2019-05-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków W.R. dotyczących ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego

I OW 265/18 - Postanowienie NSA z 2019-07-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. S. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

I OW 225/18 - Postanowienie NSA z 2019-06-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w W. , nr [...]

I OW 226/18 - Postanowienie NSA z 2019-06-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w W. , nr [...]

I OW 179/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o rozłożenia na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu za rok 2019

II OW 220/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-14

Wniosek w przedmiocie właściwości do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta K. , [...], zatwierdzającej pod względem urbanistycznym przebieg magistrali wodociągowej