Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II OW 101/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosków Ł. N., J. N., R. N., Z. G., R. G., H. C. oraz J. D. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją SKO w P. , utrzymującą w mocy decyzję Starosty J. o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi B., T., W., gm. R. posta...

II OW 126/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. H. o wznowienie postępowania administracyjnego

I OW 266/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy o rozgraniczenie nieruchomości

I OW 13/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania L.B. i innych od decyzji o zmianie numeracji porządkowej budynku

I OW 36/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania Wójta Gminy M. od decyzji Starosty S. w sprawie udostępnienia pełnej treści mapy zasadniczej postanawi...

I OW 80/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania Przedsiębiorstwa [...] 'G.' od decyzji Starosty Tomaszowskiego w przedmiocie ustalenia opłaty za korzystanie z państwowego zasobu geodezyjn...

II GW 12/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej

II GW 5/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia Powiatu [...] na postanowienie Zarządu Województwa [...] z [...] grudnia 2015 r. znak [...] w sprawie zaliczenia wpłaty dokonanej przez beneficjenta na poczet zobowiązania

II GW 6/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia Powiatu [...] na postanowienie Zarządu Województwa [...] z [...] grudnia 2015 r. znak [...] w sprawie zaliczenia wpłaty dokonanej przez beneficjenta na poczet zobowiązania

II GW 2/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-22

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia Gminy Ż. na postanowienie Zarządu Województwa [...] z [...] maja 2015 r. znak [...] w sprawie zaliczenia wpłaty dokonanej przez beneficjenta na poczet zobowiązania
1   Następne >   +2   6