Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GW 2/20 - Postanowienie NSA z 2020-03-18

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na lokalizację sieci gazowej w pasie drogowym

II GW 10/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-25

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń sieci elektroenergetycznej