Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

II GW 39/19 - Postanowienie NSA z 2020-03-18

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na lokalizację linii kablowej w pasie drogi powiatowej