Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 156/19 - Postanowienie NSA z 2020-03-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji stwierdzającej przejście nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa