Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 173/19 - Postanowienie NSA z 2020-03-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zrzut wód do rowu w celu wykonania kanalizacji deszczowej

II OW 172/19 - Postanowienie NSA z 2020-03-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie uzgodnienia projektu 'Budowa Przyłącza Kablowego', 'Wymiana Słupa linii napowietrznej' i wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele ...