Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 167/19 - Postanowienie NSA z 2020-03-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do określenia stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów