Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Skarżony Marszałek Województwa X

II OW 153/19 - Postanowienie NSA z 2020-03-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne