Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 41/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wykonania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

I OW 34/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego

I OW 292/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo

I OW 227/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-05

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci: M. B. i M. B., umieszczonych w rodzinie zastępczej

I OW 256/19 - Postanowienie NSA z 2020-08-24

Wniosek Burmistrza Wołomina o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Wołomina a Starostą Wołomińskim przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku dotyczącego 'zatajenia powierzchni 70 m2 nieruchomości podczas bezprawnego wywłaszczenia W. K. z zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. L. - róg K. w W.'

II OW 70/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

I OW 93/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków za pobyt małoletnich

I OW 27/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletniej umieszczonej w rodzinie zastępczej

I OW 39/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci: K. S. i J. S.

I OW 286/19 - Postanowienie NSA z 2020-06-23

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
1   Następne >   +2   5