Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GW 33/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

II GW 40/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

I OW 41/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wykonania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

II GW 17/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym sieci wodociągowej

I OW 60/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy dotyczącej zawiadomienia o zbyciu pojazdu

I OW 190/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.M. o zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu.

I OW 250/19 - Postanowienie NSA z 2020-05-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do uregulowania sytuacji samochodu osobowego

I OW 16/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wykonania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat, orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w P. II Wydział Karny , sygn. akt: [..] w stosunku do P.K.

II GW 39/19 - Postanowienie NSA z 2020-03-18

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na lokalizację linii kablowej w pasie drogi powiatowej

II GW 2/20 - Postanowienie NSA z 2020-03-18

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na lokalizację sieci gazowej w pasie drogowym
1   Następne >   3