Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OW 253/16 - Postanowienie NSA z 2017-03-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Burmistrza N. o stwierdzenia nieważności decyzji o uznaniu za drogę publiczną drogi przebiegającej przez grunty gospodarstwa