Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OW 98/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej wykonania orzeczonego wyrokiem zakazu prowadzenia pojazdów

I OW 164/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do złożenia wniosku o orzeczenie przepadku pojazdu usuniętego z drogi

I OW 162/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wnioskó oraz [...] w sprawie przejęcia pojazdów na rzecz Skarbu Państwa i wypłaty wynagrodzenia za ich przechowywanie

II GW 30/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Wniosek Prezydenta Miasta Płocka o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Starostą Powiatu Wrocławskiego w zakresie rozpoznania wniosku o cofnięcie M. C. uprawnień diagnosty

I OW 268/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. Sp. z o.o. w Ż. o przyznanie wynagrodzenia z tytułu zwrotu kosztów usunięcia i przechowywania zabezpieczonych pojazdów

I OW 161/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wykonania postanowienia sądu o przejściu prawa własności pojazdu na rzecz Skarbu Państwa

I OW 209/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. K. o przyznanie kosztów związanych z przechowywaniem pojazdu

I OW 351/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku J. K. o przyznanie kosztów dozoru pojazdu i wynagrodzenia za dozór

I OW 266/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. R. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją o zatrzymaniu prawa jazdy

I OW 320/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. K. o przyznanie kosztów dozoru pojazdu i wynagrodzenia za dozór
1   Następne >   3