Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OW 93/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku C. K. o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału działki

I OW 293/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. w K. reprezentowanego przez O. o stwierdzenie nieważności decyzji ustalającej cenę gruntu państwowego oraz opłatę roczną z tytułu zarządu