Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OW 154/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie

II OW 156/19 - Postanowienie NSA z 2020-03-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji stwierdzającej przejście nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

II OW 142/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku o egzekucję wykonania ostatecznej decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniej funkcji rowu

II OW 144/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania skargi dotyczącej wykonania robót budowlanych zmieniających stosunki wodne

II OW 173/19 - Postanowienie NSA z 2020-03-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zrzut wód do rowu w celu wykonania kanalizacji deszczowej

II OW 172/19 - Postanowienie NSA z 2020-03-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie uzgodnienia projektu 'Budowa Przyłącza Kablowego', 'Wymiana Słupa linii napowietrznej' i wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele ...

II OW 92/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy dotyczącej zmiany ukształtowania terenu działki

II SO/Gl 6/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-10-12

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego z 'A' w Z. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie rowu melioracyjnego