Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 70/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

II OW 52/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie zatwierdzenia planu metodyki monitorowania dla instalacji do produkcji papieru higienicznego

II OW 53/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji papieru higienicznego

II OW 103/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

II OW 95/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

II OW 128/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

II OW 81/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do przetwarzania odpadów

II OW 76/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

II OW 75/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia na zbieranie odpadów

II OW 88/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do zmiany decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów