Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OW 153/19 - Postanowienie NSA z 2020-03-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne

II OW 167/19 - Postanowienie NSA z 2020-03-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do określenia stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów

II OW 90/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do sfinansowania wykonania decyzji dotyczącej odstrzału redukcyjnego dzików