Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OW 256/19 - Postanowienie NSA z 2020-08-24

Wniosek Burmistrza Wołomina o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Wołomina a Starostą Wołomińskim przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku dotyczącego 'zatajenia powierzchni 70 m2 nieruchomości podczas bezprawnego wywłaszczenia W. K. z zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. L. - róg K. w W.'

I OW 214/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. sp. z o.o. w T. o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

I OW 268/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. o wypłatę odszkodowania

I OW 136/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Gminy Myszków o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

I OW 135/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Gminy Myszków o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości