Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 236/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do działania w imieniu Skarbu Państwa w przypadku gdy wnioskodawca oczekuje administracyjnego rozstrzygnięcia sprawy roszczeń o zapłatę odszkodowania za wydanie decyzji Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy , znak GKM

I OW 107/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku

I OW 231/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania K. P. i H. K. od decyzji Prezydenta Miasta [...] , nr [...]

I OW 43/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia J. M. na postanowienie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia potwierdzającego zakończenie postępowań wywłaszczeniowych

I OW 268/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. o wypłatę odszkodowania