Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OW 201/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w sprawie zwrotu należności z tytułu opłaty nienależnie pobranego świadczenia za prace społecznie użyteczne

II SO/Ol 9/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-10-04

Wniosek w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

II GW 19/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-29

Wniosek w przedmiocie wydania zakazu prowadzenia działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia

II GW 20/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-29

Wniosek w przedmiocie wydania zakazu prowadzenia działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia

II GW 32/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-17

Wniosek w przedmiocie wydania zakazu prowadzenia działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia