Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II GW 33/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

II GW 40/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

I OW 208/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. C. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 209/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej

II OW 154/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie

II GW 30/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-17

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II OW 152/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie zwrotu kosztów za usunięcie, transport i utylizację padłej zwierzyny

I OW 167/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.S. o udzielenie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych

I OW 41/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wykonania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

I OW 34/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego
1   Następne >   +2   +5   +10   25