Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

I OW 136/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy zainicjowanej pismem S. R.

II OW 106/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.T. w sprawie zakończonej decyzją Prezydenta Miasta Krakowa , nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę

II GW 8/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie wniosku o zwrot kosztów stawiennictwa świadka oraz wynagradzania za utracony zarobek

II GW 29/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-19

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty należności pieniężnej z tytułu wykonania niezbędnych robót zabezpieczających w trybie art. 69 ustawy

I OW 82/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia E. O. na niezałatwienie w terminie wniosku o przyznanie rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OW 236/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do działania w imieniu Skarbu Państwa w przypadku gdy wnioskodawca oczekuje administracyjnego rozstrzygnięcia sprawy roszczeń o zapłatę odszkodowania za wydanie decyzji Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy , znak GKM

I OW 107/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku

II GW 20/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Wniosek w przedmiocie wniosku o zwrot kosztów stawiennictwa świadka oraz wynagrodzenia za utracony zarobek

II GW 21/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Wniosek w przedmiocie skargi na Starostę W.

II OW 41/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

Wniosek SKO w R. o rozstrzygniecie sporu o właściwość pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w R. a Wojewodą Mazowieckim przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4