Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GW 8/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie wniosku o zwrot kosztów stawiennictwa świadka oraz wynagradzania za utracony zarobek

II GW 29/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-19

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty należności pieniężnej z tytułu wykonania niezbędnych robót zabezpieczających w trybie art. 69 ustawy

II GW 20/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Wniosek w przedmiocie wniosku o zwrot kosztów stawiennictwa świadka oraz wynagrodzenia za utracony zarobek

II GW 21/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Wniosek w przedmiocie skargi na Starostę W.