Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GW 12/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej

II GW 5/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia Powiatu [...] na postanowienie Zarządu Województwa [...] z [...] grudnia 2015 r. znak [...] w sprawie zaliczenia wpłaty dokonanej przez beneficjenta na poczet zobowiązania

II GW 6/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia Powiatu [...] na postanowienie Zarządu Województwa [...] z [...] grudnia 2015 r. znak [...] w sprawie zaliczenia wpłaty dokonanej przez beneficjenta na poczet zobowiązania

II GW 2/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-22

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia Gminy Ż. na postanowienie Zarządu Województwa [...] z [...] maja 2015 r. znak [...] w sprawie zaliczenia wpłaty dokonanej przez beneficjenta na poczet zobowiązania

II GW 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-22

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia Teatru [...] w Ł. na postanowienie Zarządu Województwa [...] z [...] czerwca 2015 r. znak [...] w sprawie zaliczenia wpłaty dokonanej przez beneficjenta na poczet zobowiązania

III SO/Łd 6/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-25

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Zarządu Województwa[...] w sprawie zaliczenia wpłaty dokonanej przez beneficjenta na poczet zobowiązania

II GW 7/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

I GW 9/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-26

Wniosek w przedmiocie ponaglenia beneficjenta w sprawie niewydania decyzji w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu ze środków z budżetu Unii Europejskiej