Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Sprawy jakości, certyfikacja, dozór X
  • Skarżony

II GSK 1415/16 - Wyrok NSA z 2017-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu i z używania termometrów lekarskich