Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 1184/16 - Wyrok NSA z 2018-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolnospożywczych o niewłaściwej jakości handlowej

II GSK 3297/17 - Wyrok NSA z 2018-03-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie ustalenia opłaty stanowiącej równowartość kosztów postępowania

II GSK 1427/16 - Wyrok NSA z 2018-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno

II GSK 1859/15 - Wyrok NSA z 2017-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu zafałszowanego artykułu rolno

II GSK 1089/17 - Wyrok NSA z 2017-09-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie ustalenia opłaty stanowiącej równowartość kosztów badań wyrobu budowlanego

VI SA/Wa 1098/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów badania laboratoryjnego

II GSK 1113/16 - Wyrok NSA z 2017-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu zafałszowanego artykułu rolno

II GSK 4586/16 - Wyrok NSA z 2018-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wycofania uznania na atestację pneumatycznych tratw ratunkowych

II GSK 719/18 - Wyrok NSA z 2018-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu partii produktu nieodpowiadającego wymaganiom w zakres jakości handlowej

II GSK 3721/17 - Wyrok NSA z 2020-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu wyrobu budowlanego
1   Następne >   2