Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 810/08 - Wyrok NSA z 2009-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji