Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

I OSK 1569/17 - Wyrok NSA z 2019-03-21

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. K. na przewlekłe prowadzenie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów postępowania w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SAB/Wa 581/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-12

Sprawa ze skargi J. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie nadania stopnia naukowego