Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 338/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie uchylenia zaskarżonej decyzji i umorzenia postępowania w sprawie uchylenia rozkazu personalnego obniżającego dodatek służbowy.

II SA/Wa 499/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie dodatku za wysługę lat

II SA/Wa 960/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie ustalenia uposażenia, zwolnienia z zajmowanego stanowiska i mianowania na stanowisko służbowe

II SA/Wa 1377/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego i przeniesienia do dyspozycji

II SA/Wa 959/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie ustalenia uposażenia, zwolnienia z ostatnio zajmowanego stanowiska i mianowania na stanowisko służbowe

II SA/Wa 1353/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie nagrody rocznej za 2009 r.

I OSK 451/08 - Wyrok NSA z 2009-02-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odmowy sprostowania świadectwa służby

II SA/Wa 1276/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 698/08 - Wyrok NSA z 2009-04-22

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie przyznania dodatku dla bezpośredniej obsługi statków powietrznych uchyla zaskarżony wyrok i przekazuję sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania

I OSK 730/08 - Wyrok NSA z 2009-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odmowy przyznania prawa do wzrostu uposażenia z tytułu zwiększonej wysługi lat
1   Następne >   2