Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Hasło Straż graniczna X

I OSK 993/06 - Wyrok NSA z 2007-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w przedmiocie zobowiązania do wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych