Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

I OSK 747/12 - Wyrok NSA z 2012-10-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku w przedmiocie przydziału kwatery stałej

III SAB/Gd 24/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej [...] w przedmiocie przydziału kwatery służbowej

II SAB/Wa 315/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego wypłaty dodatku do uposażenia

I OSK 376/14 - Wyrok NSA z 2014-07-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego wypłaty dodatku do uposażenia

II SAB/Wa 760/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania odwołania