Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SAB/Wa 354/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-08

Sprawa ze skargi S. K. na przewlekłość Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

II SAB/Wa 139/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej należności za podróże służbowe

II SAB/Wa 73/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

Sprawa ze skargi H. A. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania w sprawie rozpoznania wniosku 1. stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. wymierza Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywnę w kwocie 500 (słownie: pięćset) złotych, 4.