Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

II SA/Op 184/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie odmowy zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do wysługi lat uwzględnianej przy uposażeniu funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej

II SA/Op 37/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie naruszenia przepisów przeciwpożarowych

II SA/Op 191/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych uchybień

II SA/Op 78/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie dodatku służbowego funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej

II SA/Op 380/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski w przedmiocie ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym i udział w szkoleniu pożarniczym

II SA/Op 557/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie uposażenia funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej

II SA/Op 590/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w O. w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Op 22/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Op 178/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w K. w przedmiocie mianowania na stanowisko dowódcy jednostki w Państwowej Straży Pożarnej

II SA/Op 585/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
1   Następne >   3