Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Sz 904/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie nakazania wykonania określonych obowiązków

II SA/Gd 471/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie wykonania określonych obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej

II SA/Ke 685/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. w przedmiocie nakazu wykonania obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej

II SA/Gd 215/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie nałożenia obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych

VII SA/Wa 2627/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

II SA/Bk 239/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję P. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie zmiany terminu realizacji nałożonego obowiązku

II SA/Ol 43/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie zmiany terminu wykonania obowiązku z zakresu ochrony przeciwpożarowej

II SA/Ol 1255/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie nałożenia obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej

VII SA/Wa 359/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

II OSK 2171/12 - Wyrok NSA z 2014-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej
1   Następne >   +2   +5   +10   32