Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Lu 751/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-22

Sprawa ze skargi[...] P. L. K. S.A. z siedzibą w W. na decyzję L. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie realizacji obowiązku wynikającego z przepisów przeciwpożarowych zapewnienia pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowej

VII SA/Wa 1641/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przyznania i wypłacenia rekompensaty

III SA/Lu 289/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję L. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w L. w przedmiocie realizacji obowiązku wynikającego z przepisów przeciwpożarowych polegającego na zapewnieniu pasa przeciwpożarowego wzdłuż linii kolejowej

III SA/Lu 564/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie wykonania pasów przeciwpożarowych

III SA/Łd 1291/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego