Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 87/08 - Wyrok NSA z 2009-01-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. A. na orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej

II SA/Wa 125/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie mianowania na stanowisko służbowe

II SA/Wa 488/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia do służby

II SA/Wa 1596/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 715/08 - Wyrok NSA z 2009-03-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Rzecznika Dyscyplinarnego przy Lubelskim Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej na orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej nr [...] w przedmiocie orzeczenia dyscyplinarnego dotyczącego funkcjonariusza Straży Pożarnej

III SA/Lu 9/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-02-26

Sprawa ze skargi D. G. na orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej Komendancie Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie kary dyscyplinarnej upomnienia

II SA/Wa 1729/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie mianowania na stanowisko służbowe

II SA/Wa 87/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odwołania ze stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

II SA/Wa 389/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia ze służby w Państwowej Straży Pożarnej

II SA/Wa 660/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie przyznania uposażenia z dniem 1 stycznia 2007 r.
1   Następne >   +2   4