Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Bk 49/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję [..] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

I OSK 375/05 - Wyrok NSA z 2006-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

IV SA/Wr 231/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję D. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy przyznania pomocy na uzyskanie lokalu mieszkalnego

IV SA/Po 1103/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w P. w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

VIII SA/Wa 605/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

II SA/Sz 1112/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w S. w przedmiocie zwrotu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 752/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu

I OSK 1710/07 - Wyrok NSA z 2008-11-25

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w R. w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

I OSK 1222/08 - Wyrok NSA z 2009-08-27

Skarga kasacyjna na decyzję Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w przedmiocie przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego uchyla zaskarżony wyrok i

II SA/Wa 1907/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   13