Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1751/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

VIII SA/Wa 548/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 1290/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie zwrotu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

III SA/Gd 493/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej [...] w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 1271/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie zwrotu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

I OSK 1619/12 - Wyrok NSA z 2013-09-04

Skarga kasacyjna na decyzję Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OSK 2059/12 - Wyrok NSA z 2013-09-10

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego