Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

VIII SA/Wa 161/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. [...] - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w J. w przedmiocie wydania świadectw dopuszczenia