Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VIII SA/Wa 161/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. [...] - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w J. w przedmiocie wydania świadectw dopuszczenia