Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wr 93/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Legnickie Pole w przedmiocie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych

II SA/Op 380/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski w przedmiocie ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym i udział w szkoleniu pożarniczym

II SA/Ke 500/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Połańcu w przedmiocie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.